Rutschkanor

Nr 105 Combo Älg Längd 1000, bredd 600 och höjd 500.

Nr 129 Colourslide Längd 1200, bredd 400 och höjd 300.

Nr 140 Vattenslide (rutschkana) Längd 700, bredd 250 och höjd 400.

Nr 141 Vattenslide (rutschkana) Längd 700, bredd 250 och höjd 400.

 

     

Nr 146 Hoppslide Längd 750,
bredd 450 och höjd 400