BSK företagshotell E

360 kvm

Lagerhall hög isolerad  22,5 x 16 m.
Port mot öst B 6 x 4 m hög.
Port mot söder inne mot hall F 3 x 3 m.
Port mot norr inne mot hall C 2,4 x 2,4 m.

Scroll to top