BSK företagshotell D

160 kvm

Lagerhall hög isolerad 10 x 16 m.
Port mot väst 3 x 3 meter.
Port norr inne mot lokal B 3 x 3 meter.

 

Scroll to top