BSK Företagshotell B

310 kvm

Lager isolerat 15 x 20,5 m
Port mot norr och gatan 3 x 3 meter med tak över lastintag.
Port mot söder inne mot lokal  D  3 x 3 meter.

Scroll to top