BSK företagshotell F

330 kvm

Lager oisolerad hall 33 x 10 m.
Port mot öster B 6 x 3 m hög.
Port mot väster B 4 x 3 m hög.

Scroll to top