BSK företagshotell G

288 kvm

Lagerhall oisolerad mot nordöst 24 x 12 m.
Port B 5,5 m x 3,9 m hög.

Scroll to top