BSK företagshotell H

189 kvm

Lagerhall oisolerad mot sydöst  13,5  x 14 m.

Scroll to top