BSK Företagshotell C

225 kvm

Bilverkstad och kontor 15 x 15 m.
Port mot norr och gatan 3 x 3 meter.

Scroll to top