Anpassa lokalen efter dina behov!

Byggt år 2019

Golvyta: 850 m2

Portmått: 4 x 4,5 m

Mått: 24 x 36 m

Lokalerna kan delas i 70 m2 respektive 100 m2 stora ytor samt även adderas ihop till större ytor.

Vi erbjuder tomter med möjligheter

Det finns möjlighet att även hyra inhägnad mark på västra sidan mellan de två befintliga byggnaderna längs med E22. Upp till ca 550 m2.
Behövs mer inhägnad mark så finns möjlighet till att hyra i anslutning rakt norr över, dock med en väg emellan. 

Lokaler

ledig

E22: Nya lokaler

100 kvm

Lokal  7,2 x 14 m Port 4 x 4,5 m Hyra 800:-/kvm. Inhägnad mark kan hyras som är kopplad till lokalen.

ledig

E22: Nya lokaler

100 kvm

Lokal 7,2 x 14 m Port  4 x 4,5 m Hyra 800:-/kvm.

ledig

E22: Nya lokaler

100 kvm

Lokal  7,2 x 14 m. Port  4 x 4,5 m. Hyra 800:-/kvm.

ledig

E22: Nya lokaler

100 kvm

Lokal 7, 2 x 14 m. Tillhör Lokal H då det inte finns någon port. Hyra 800:-/kvm.

upptagen

E22: Nya lokaler

172 kvm

Lokal 7,2 x 24 m. 2 st takskjutsportar 3,5 x 3,5 meter. Hyra 800:-/kvm.

ledig

E22: Nya lokaler

124 kvm

Lokal   Lokal  14,4 x 10 m ( i denna yta ingår ca 20 m2 som är fastighetens teknikrum) Port 4 x 4,5 m. Hyra 800:-/kvm. Port 4 x 4,5 m. Hyra 800:-/kvm.

ledig

E22: Nya lokaler

72 kvm

Lokal 7,2 x 10 m. Port 4 x 4,5 m Hyra 800:-/kvm.

ledig

E22: Nya lokaler

72 kvm

Lokal 7,2 x 10 m. Port 4 x 4,5 m. Inhägnad mark kan hyras som är kopplad till lokalen Hyra 800:-/kvm.

Scroll to top