Referenser – på uppdrag i Sverige.

Vi på BSK har genom våra nästan 30 år i branschen fyllt vår kappsäck med en tyngd av erfarenheter. Vi har byggt ställningar till ABB, NCC, Skanska, PEAB, Karlshamns AB och Perstorps AB. Vi har varit med att säkrat byggen som Allöverken i Kristianstad, Tvillingarna på.

Teleborg i Växjö och BC Barnkliniken i Lund. Men även Sysav i Malmö och Gladiatorerna på TV 4 har fått stort förtroende för företaget som förfogar över 150.000 m2 ställning, Burton, +8, Enhak och Haki.

 

(Klicka på samtliga bilder för zoom)


Polishuset i Helsingborg (*)


Medverkade vid bygge av kulisser vid TV 4 program Gladiatorerna i Växjö


Lantmännen Silosar i Nosaby, Kristianstad


ABB, Boltic Cable Trelleborg


Ställning för målning vattentorn i Bjärnum

(*)


Väderskydd över bro i Fjällkinge


Fasad och takfotställning i Helsingborg

(*)


Nybyggnation stationsområdet i Hässleholm – fasad,tak-ställning med väderskydd (*)


Nybyggnation i Karlskrona – fasad och takfotställning


Takrenovering i Kristianstad – väderskydd och takfotställning (*)


Ställning för renovering av gammal järnvägsbro över Lagan vid Ljungby


Renovering tak, fasader och balkonger i Ängelholm

(*)


Ställning, Bosarp kyrktorn

(*)


Ställning, Bosarp kyrka

(*)


Ställning, Malmö Roskilde

(*)


Special Ställning, Örkeljunga

(*)


Ställning, Läktare


Ställning, Läktare


Lasarettet Karlskrona, Byggnad 13


Lasarettet Karlskrona, Byggnad 13 övredel


Wemö Skola, Väderskydd & Ställning (*Bildkollage)


Wemö Skola, Väderskydd & Ställning (*Bildkollage)