bild

En säker arbetsplats för alla

Med över 30 års branscherfarenhet och med STIB Auktorisering får du som beställare
en grundtrygghet som borgar för ett säkert bygge både praktiskt och ekonomiskt.

 

Vårt arbete för en säker arbetsplats

 • Våra medarbetare utsätts aldrig för onödiga risker i sitt arbete genom våra rutiner för säkerhet och skydd.
 • Vi använder räddningssystem för snabb nedhissning om olyckan är framme.
 • Vi använder alltid skyddsglasögon.
 • Vi utbildar våra medarbetare och ger dem kunskap och kompetens inom säkerhetsfrågor.
 • Samtliga på BSK håller en god attityd gentemot säkerhetsfrågor, såväl  ledning som arbetare. Vi tillhandahåller och använder rätt skyddsutrustning.
 • Vi har goda relationer med STIB, Sveriges byggindustrier, arbetsmiljöverket och Byggnads.
 • På vår arbetsplats bidrar alla i säkerhetsarbetet.
 • Vi tänker på vårt eget arbetsmiljöansvar och tar det på allvar;  genom att skydda sig själv skyddar man också andra.
 • Vi följer ordnings- och skyddsreglerna på arbetsplatsen och använder angivna skyddsanordningar samt föreskriven skyddsutrustning.
 • Vi tar inga genvägar i arbetet som riskerar säkerheten.
 • Vi uppmärksammar arbetsledningen eller skyddsombud på brister på arbetsplatsen så att bristerna kan rättas till så fort det går.
 • Vi uppmanar andra kollegor på arbetsplatsen att arbeta säkert.
 • Vi uppmuntrar och uppskattar skyddsombudens skyddsarbete på arbetsplatsen.
Scroll to top